วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

English Song Game :: เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเล่นเกม


If you are happy
If you’re happy and you know it,clap your hands.
If you’re happy and you know it,clap your hands.
If you’re happy and you know it, and you really want to show it. If you’re happy and you know it, clap your hands.
                                            ·        Stamp your feet
                                            ·         Nod your head
                                            ·         shout hurray
                                            ·         do all four.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เกมภาษาอังกฤษในชั้นเรียน - BOARD SLAP

เกม Board Slap เป็นเกมเดียวกับ Slap the Board   ซึ่งนักเรียนจะได้สนุกสนานกับการอ่านคำศัพท์และการวิ่งไปแตะหน้ากระดาน โดยมีไม้ตีกระดานเป็นอุป...