วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 1-6 ชุดที่ 2

       รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้นป. 1-6 เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับนักเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ซึ่งคุณสามารถโหลดไปฝึกนักเรียนได้


  อ้อ.... ขอบคุณผู้นำมาอัพโหลดด้วยนะค่ะ..ที่มีความใจดี ได้นำมาเผื่อแผ่ผู้อ่านอย่างเราๆ ^_^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น