วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

GoodWorkSheet :: Adjective (Comparison)

Comparison (การเปรียบเทียบของคำคุณศัพท์) 
Work Sheet :: Adjective - Big VS Small

มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ การเปรียบเทียบขั้นกว่า และขั้นสูงสุดในหัวข้อ Big & SmallWork Sheet :: Adjective - Fast VS Slow
มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ การเปรียบเทียบขั้นกว่า และขั้นสูงสุดในหัวข้อ Fast VS Slow


Work Sheet :: Adjective 
มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ การเปรียบเทียบขั้นกว่า และขั้นสูงสุดWork Sheet :: Adjective - Tall VS Short
มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ การเปรียบเทียบขั้นกว่า และขั้นสูงสุดในหัวข้อ Tall VS ShortWork Sheet :: Adjective - Tall VS Short
มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ การเปรียบเทียบขั้นกว่า และขั้นสูงสุดในหัวข้อ Tall VS Short


Work Sheet :: Adjective - Fat VS Thin
มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ การเปรียบเทียบขั้นกว่า และขั้นสูงสุดในหัวข้อ Fat VS Thin


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เกมภาษาอังกฤษในชั้นเรียน - BOARD SLAP

เกม Board Slap เป็นเกมเดียวกับ Slap the Board   ซึ่งนักเรียนจะได้สนุกสนานกับการอ่านคำศัพท์และการวิ่งไปแตะหน้ากระดาน โดยมีไม้ตีกระดานเป็นอุป...